EHBO-PIJNKIT

Ook al ben ik een groot voorstander van een totaalaanpak bij chronische pijnklachten, waarbij we op zoek gaan naar de onderliggende factoren, weet ik uit ervaring hoe fijn directe pijnstilling is.

Moet je daarna alleen verder? Nee, natuurlijk niet! Ik hou je vervolgens regelmatig (2x per maand) up-to-date met tips en adviezen per e-mail.
Laposta e-mailmarketing